Grillade grönsaker med yoghurt och het misodressing