Bokningsvillkor Evenemang

Din bokning blir bindande så snart den bekräftats och bokningsvillkoren gäller omgående, oavsett om du betalat helt, delvis eller inte alls.

Minimiålder vid bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimering kan ske vid ankomst.

Betalning 

Du betalar ditt din aktivitet enligt bokningsbekräftelsen. Ta alltid med bekräftelsen och kvitto på eventuell betalning.

Avbokning

Anmälan till alla våra event och evenemang är bindande och kan inte avbokas

Ändringar utanför vår kontroll 

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Personuppgifter

Vi samlar endast in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig som kund. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Force Majeure

Om bokningen inte kan genomföras på grund av hinder utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks, och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som vi anlitat, eller annan i tidigare led.

Close
© Copyright Tina Nordström AB